D:   Wichtige Information für Lastwagenfahrer! Bitte die Vorschau unten anklicken, um die *.pdf-Datei zu öffnen.
F:    Information importante pour les chauffeurs de camion ! Veuillez cliquer sur l'aperçu ci-dessous pour ouvrir le fichier *.pdf.
GB:  Important information for truck drivers! Please click on the preview below to open the *.pdf file.
LV:   Svarīga informācija kravas automašīnu vadītājiem! Lai atvērtu *.pdf failu, noklikšķiniet uz zemāk redzamā priekšskata.
LT:   Svarbi informacija sunkvežimių vairuotojams! Norėdami atidaryti *.pdf failą, spustelėkite toliau esančią peržiūrą.
PL:  Ważne informacje dla kierowców ciężarówek! Proszę kliknąć na poniższy podgląd, aby otworzyć plik *.pdf.
RU:  Важная информация для водителей грузовиков! Пожалуйста, нажмите на превью ниже, чтобы открыть файл *.pdf.